Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2022. február 12-től

1.            Bevezető és általános rendelkezések

1.1.    A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Webguru Számítástechnikai Kereskedelmi- és Szolgáltató Betéti Társaság (Székhely: 3524 Miskolc, Adler Károly u. 20.) szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, idopontfoglalas.com domain alatt elérhető weboldalon (a továbbiakban: Weboldal), az ÁSZF szerint nyújtható szolgáltatások (a szolgáltatások összessége a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

1.2.    A Szolgáltatás megrendelője gazdasági, vagy szakmai tevékenysége körén belül végzett szolgáltatásainak hirdetésére, valamint online időpont-foglalási rendszer igénybevételére köt szerződést, érvényesen regisztrál a Weboldalon, valamint jog- és cselekvőképes személy vagy gazdálkodó szervezet, így jelen ÁSZF vonatkozásában fogyasztónak nem minősülő megrendelő (továbbiakban: Megrendelő). Előbbiek alapján jelen ÁSZF-re nem terjednek ki a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve egyéb, fogyasztókra vonatkozó jogszabályok rendelkezései.

 

1.3.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint ezen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

1.4.    A szerződés a Felek között akkor jön létre, amikor a Megrendelő a Szolgáltató bármely, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatását megrendeli, és a megrendelés elküldésével egyben tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket. Az ÁSZF-et akkor kell alkalmazni, ha a Szolgáltató lehetővé tette, hogy tartalmát a Megrendelő megismerje és azt a Megrendelő kifejezetten elfogadta. Ilyen elfogadásnak minősül az előzőekben említett megrendelés elküldése, tekintettel arra, hogy a megrendeléskor a Megrendelőnek az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával nyilatkoznia kell arról, hogy az ÁSZF-et megismerte, és kifejezetten elfogadja.

 

1.5.    A Szolgáltatást a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározottak szerint, a megrendelés elfogadását és visszaigazolását követően nyújtja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a Szolgáltató által elfogadottnak, ha a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja.  A visszaigazolás elektronikus formában, a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött üzenetben történik, tartalmazza a megrendelésben rögzített főbb adatokat, és a megrendelt szolgáltatáscsomag díját. A visszaigazolásra nem került megrendelésekért a Szolgáltató nem felel.

 

1.6.    Szolgáltató a Megrendelő által igénybe venni kívánt Szolgáltatás szerződésszerű biztosítására, míg a Megrendelő az ÁSZF-ben foglalt feltételek maradéktalan megtartása mellett, az adott szolgáltatásra vonatkozó, megrendelés szerinti díj megfizetésére vállal kötelezettséget.

 

1.7.    Megrendelő kijelenti, hogy a tévedés kockázatának vállalásával köti meg a szerződést, erre tekintettel, a szerződés ezen okból történő megtámadásának jogáról lemond.

 

1.8.    Jelen ÁSZF 2022. február 12-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes. Az ÁSZF a Weboldalon folyamatosan elérhető és hozzáférhető, előzetesen megismerhető, bárki által tárolható és a Weboldalról (https://www.idopontfoglalas.com/aszf.pdf) bármikor letölthető és kinyomtatható.

 

A Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: "WEBGURU" Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

A cég rövid neve: WebGuru Bt.

A cég székhelye: 3524 Miskolc, Adler Károly u. 20.

A cég képviselője Szekrényi Gábor ügyvezető

Adószám: 20937298-2-05

Cégjegyzékszám: 05-06-011535

Bejegyző szerv: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Kamara megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kamarai nyilvántartási száma: BO20937298

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.

Bankszámla szám: 10400690-00007225-00000002

A Szolgáltató elérhetősége, a megrendelőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@idopontfoglalas.com

Telefon: 06 46/432-134

Fax: 06 46/432-134

Weboldal URL-je: https://www.idopontfoglalas.com

 

Szerver és tárhely-szolgáltató adatai

BlazeArts Kft.

Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.

Cégjegyzékszám: 03-09-109150

Adószám: 12539833-2-03

Telefon: +36 1 610 5508

Honlap: www.forpsi.hu

E-mail: info@forpsi.hu

2.            Szolgáltatás leírása

2.1.    A Szolgáltató a Megrendelő üzleti tevékenységéhez kapcsolódó online időpontfoglalási rendszer használatát biztosítja a Weboldalon, ehhez egyedi, saját aldomain név (pl. megrendeloneve.idopontfoglalas.com)  - egyes Csomagok megrendelése esetén saját .hu kiterjesztésű domain név - alatt elérhető aloldalt (továbbiakban: aloldal) hoz létre a Megrendelő kizárólagos használatára. A Szolgáltatás ezen domain név alatt lesz elérhető az oldalt meglátogató, időpontfoglalást végző felhasználók (továbbiakban: Felhasználó(k)) számára.

 

2.2.    A Szolgáltatás igénybevételéhez a Weboldalon történő fiók (továbbiakban: Fiók) regisztrációra van szükség. A regisztráció sikeres elvégzése után a Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatok felhasználásával létrehozza az online foglalási rendszert, annak minden szükséges beállításával együtt.

 

2.3.    Ezt követően Szolgáltató a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a Fiókhoz, a Weboldal adminisztrációs felületéhez való hozzáférést egyedi felhasználónév és jelszó formájában, annak folyamatos elérhetőségét biztosítja a Megrendelő számára. A Megrendelő a rendelkezésére bocsátott hozzáféréssel a Fiókjába bejelentkezve bármikor kezelheti a Felhasználók által a rendszeren keresztül küldött időpontfoglalásokat, azok részleteinek megtekintésére módosítására folyamatos lehetősége van.

 

2.4.    A foglalható időpontok feltöltése és naprakészen tartása a Megrendelő feladatát képezik. A naptárban feltüntetett foglalható, szabad időpontok a Felhasználók számára láthatóak, ami alapján a Weboldalon keresztül lehetőségük van egy adott szolgáltatóhoz a kiválasztott időpont online lefoglalására. Az így elküldött időpontfoglalásokról a Weboldal automatikusan e-mailben értesíti a Megrendelőt, ezt követően az időpont-foglalást a Megrendelő a Fiókjába belépve tudja visszaigazolni, vagy szükség esetén elutasítani.

 

2.5.    A Megrendelő által igénybe vehető szolgáltatások pontos tartalma a megrendelt csomagajánlatban került meghatározásra. Az aktuálisan megrendelhető csomagajánlatok tartalmának részletes bemutatása, feltételei és ára a Weboldalon (https://www.idopontfoglalas.com) bármikor elérhető és bárki által megtekinthető.

3.            A Szolgáltatás használatának technikai feltételei

3.1.    A Szolgáltatás web alapú, internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A szoftverbe, illetve Fiókjába Megrendelő a saját aloldalán, a https://megrendeloneve.idopontfoglalas.com/index.php/user/login webcímen keresztül tud bejelentkezni.

 

Bejelentkezés feltételei:

·         Internetkapcsolat

·         internet böngészőprogram és ennek futtatására alkalmas eszköz

·         aktív felhasználó név és jelszó ismerete

·         létező e-mail cím

4.            Szolgáltatáscsomagok

4.1.    A Szolgáltató a Szolgáltatást a Megrendelő által választható és megrendelhető szolgáltatáscsomagok (továbbiakban: Csomag, Csomagok) formájában biztosítja. A Csomagok egymástól eltérő szolgáltatás tartalommal és érvényességi időszakkal rendelkeznek, határozott, egy hónapos vagy egy éves időre szólnak, és szolgáltatási díj ellenében vehetők igénybe, illetve rendelhetők meg.

 

4.2.    A Szolgáltatás ingyenes próbaidőszakra is megrendelhető, ez a Szolgáltatás aktiválásától számított 30 napig teljesen díjmentes. A próbaidőszak igénybevétele esetén, annak leteltekor a Megrendelőnek lehetősége van újabb, már díj ellenében igénybe vehető Csomagot megrendelni, vagy indoklás nélkül elállni a szolgáltatás további használatától. Ez utóbbi esetben Megrendelőt semmilyen díjfizetési kötelezettség nem terheli. Az ingyenes próbaidőszak kizárólag egy alkalommal vehető igénybe.

 

4.3.    A díj ellenében igénybe vehető Csomagok szolgáltatási díja a tartalomtól függően csomagonként eltérő. Az aktuális Csomagok elnevezése, részletes tartalma, érvényességi ideje és díja a Megrendelő részéről bármikor megtekinthető, a részletek megismerésének lehetőségét a Megrendelő részére a weboldal (www.idopontfoglalas.com)  "Csomagajánlataink" címsora alatt biztosítja a Szolgáltató.

 

4.4.    A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy egyes, korábban megrendelhető Csomagok további értékesítését megszüntesse, illetve újabb Csomagokkal bővítse a Szolgáltatást. Már megrendelt és időközben megszűnt Csomag esetében a Megrendelő által korábban megrendelt Csomag érvényességi idejének lejártáig a Szolgáltató biztosítja a Csomagban foglalt Szolgáltatásokat, ezt követően azonban a megszűnt Csomag már nem hosszabbítható, illetve nem rendelhető újra meg, helyette az aktuálisan kínált Csomagok közül lehet választani.

5.            Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

5.1.    A 6.6. pontban foglaltak szerint elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató legkésőbb az ajánlat beérkezését követő 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő regisztráció során megadott nevét, a megrendelt szolgáltatáscsomag megnevezését, a megrendelés dátumát, a megrendelt szolgáltatáscsomag díját. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül. Az ajánlat elfogadásával a Szolgáltató és a Megrendelő között érvényes szerződés jön létre.

 

5.2.    Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Megrendelőhöz, illetve Szolgáltató egyéb módon sem fogadja el Megrendelő ajánlatát, Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

5.3.   A Megrendelő ajánlatától számított 48 órán túl érkező visszaigazoló e-mail nem tekinthető Szolgáltató részéről szerződéses ajánlatnak.

 

5.4.   Szolgáltatás nyújtásának feltétele a szolgáltatási díj teljes összegben történő kiegyenlítése. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását a megrendelés napjától számított legkésőbb 5 munkanapon belül megkezdi, amennyiben a díj kiegyenlítésre került. Amennyiben a banki átutalásos fizetési mód választása mellett a szolgáltatáscsomag díja Szolgáltató bankszámláján a Szolgáltatás megrendelésétől számított 8. napig nem kerül jóváírásra, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás megtagadására mindaddig, míg az összeg bankszámláján jóváírására nem kerül.

6.            A megrendelés menete, regisztráció a Weboldalon

6.1.   A Szolgáltatás igénybevételének feltétele, a megrendelés elküldése, a sikeres Fiók regisztráció, az Adatkezelési Tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek elfogadása, valamint a díjfizetés ellenében igénybe vehető Szolgáltatás esetén a szolgáltatási díj megfizetése.

 

6.2.    A Megrendelő a www.idopontfoglalas.com oldalon közzétett ajánlatokat megismerve, az ott megjelentetett paraméterek, és információk ismeretében választja ki a megrendelés tárgyát képező szolgáltatáscsomagot, amellyel igénybe kívánja venni a szolgáltatást. Az egyes szolgáltatáscsomagok tartalmát az adott ajánlathoz tartozó információs blokkban megjelenő felületen ismerheti meg.

 

6.3.    A választott szolgáltatáscsomaghoz tartozó "Megrendelem" gombra kattintva rendelheti meg a szolgáltatást, az előzőleg kiválasztott időtartamra (havi vagy éves ciklus).

 

6.4.    Ezt követően Megrendelő a regisztrációs oldalon található űrlap kitöltésével elvégzi a Fiók regisztrációt, megadja a regisztrációhoz és a Fiók további használatához szükséges adatokat (név, cím, e-mail cím, felhasználónév, jelszó), továbbá a szolgáltatási díj kifizetéséhez szükséges számlázási adatokat (számla kiállítási név, cég esetén cégnév, cím, adószám). A regisztráció során megadott e-mail címnek létező e-mail címnek kell lennie, valamint Megrendelő kötelessége gondoskodni arról, hogy az e-mail postafiókjában megfelelő hely álljon rendelkezésre az üzenetek fogadásához.

 

6.5.    A regisztráció következő lépéseként Megrendelőnek meg kell ismernie és el kell fogadnia az Adatkezelési Tájékoztatót és az Általános Szerződési Feltételeket. Az "Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket" valamint a "Megértettem és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatót" felirat mellett található jelölőnégyzet bejelölésével Megrendelő kijelenti, hogy az ÁSZF-et és Adatkezelési Tájékoztatót elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

 

6.6.    Az adatok megadása után a megrendelés véglegesítése a regisztrációs oldal alján lévő  "Megrendelés elküldése" gombra kattintva történik, ezzel Megrendelő véglegesíti regisztrációját, illetve elküldi az előzőleg általa kiválasztott Csomagra vonatkozó megrendelését.

 

6.7.    A megrendelés beérkezését követően Szolgáltató a Megrendelő által megadott e-mail címre elküldi a visszaigazoló e-mail üzenetet. Az e-mailben a Szolgáltató az 5.1. pontban leírtaknak megfelelően visszaigazolja a megrendelést, amely visszaigazolás a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül.

 

6.8.    Az előző pontban leírtakkal a megrendelés és a Fiók regisztráció sikeresen véglegesítésre kerül, majd a Szolgáltató a megrendelés beérkezését követő lehetőség szerint 48 órán, de legkésőbb 5 munkanapon belül aktiválja a szolgáltatást, melyről e-mailben értesíti a Megrendelőt. Az értesítő e-mail tartalmazza a létrehozott fiókhoz tartozó felhasználónév / jelszó párost, mellyel Megrendelő Fiókjába be tud jelentkezni.

 

6.9.    Amennyiben a Megrendelő már rendelkezik érvényes Fiókkal, annak regisztrációját egy korábbi megrendelése során már elvégezte, pl. egy jelenleg aktív Csomagról kíván váltani másik csomagra, vagy korábbi Csomagja érvényessége lejárt és annak hosszabbítását szeretné elvégezni, újabb megrendelést kell elküldenie. Ebben az esetben azonban a 6.4 és 6.5 pontokban leírt regisztrációs folyamatot ismételten nem szükséges elvégeznie, tekintettel arra, hogy e pontokban leírtak már korábban, a Fiók regisztrációja során megtörténtek.

 

6.10. A fentiek szerinti újabb csomag rendelése, vagy lejárt időtartamú csomag meghosszabbítása esetén, az újabb megrendelés elküldése után a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja a megrendelést. A visszaigazolással egyidejűleg a 9.4. pontban foglaltak szerint jár el, kibocsátja, és Megrendelő rendelkezésére bocsátja a díjbekérő számlát. Megrendelő vállalja, hogy a 9. pontban foglaltaknak megfelelően teljesíti a díjfizetési kötelezettségét.

7.            Adatok feltöltésének módja, a Fiókban elérhető szolgáltatások

7.1.    A Megrendelő Fiókjába bármikor bejelentkezhet érvényes felhasználónevének és jelszavának megadásával. A bejelentkezés a saját aloldalának jobb alsó részén található "Bejelentkezés" gombra kattintva, vagy közvetlenül az alábbi webcímen lehetséges: https://megrendeloneve.idopontfoglalas.com/index.php/user/login

 

7.2.    A bejelentkezést követően lehetősége van saját adatainak módosítására, kiegészítésére. Szintén a Fiókban végezhető el a Megrendelő által nyújtott és hirdetésre szánt szolgáltatások, szolgáltatás kategóriák feltöltése, a munkarend; nyitva- illetve zárva tartási idők, szünnapok, napközbeni szünetek, rendkívüli szünnapok megadása, beállítása.

 

7.3.    A feltölthető adatok, szakemberek, adminisztrátorok, szolgáltatások mennyisége csomagonként változó, a Megrendelő által előzőleg megrendelt csomag leírásában található.

 

7.4.    A feltöltött adatok, információk kiegészítésére, továbbá a jelszó módosítására a Fiókba belépve bármikor lehetőség van.

8.            Elállási jog

8.1.    Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Megrendelők által gyakorolható, az ÁSZF 1.2. pontja alapján azonban a Megrendelő a Weboldal használatával kapcsolatban nem minősül fogyasztónak, tekintettel arra, hogy szakmája, vagy üzleti tevékenysége körén belül jár el. A fogyasztónak nem minősülő Megrendelőt elállási jog nem illeti meg.

9.            Szolgáltatási díj, fizetés

9.1.    A díjmentesen igénybe vehető ingyenes próbaidőszak megrendelésének esetét kivéve Szolgáltatót a Szolgáltatás teljesítéséért díj illeti meg, amely díj fizetése Megrendelőt terheli. A Szolgáltatás díja a https://www.idopontfoglalas.com oldalon közzétett ajánlatok részletei között kerül meghatározásra, mely ajánlatot(kat) a Megrendelő megtekintett, majd az ott leírt információk ismeretében megrendelt, és a megrendelést Szolgáltató az 5.1. pontban leírtak szerint visszaigazolt Megrendelő részére.

 

9.2.    A Szolgáltatás díja előre, egy összegben fizetendő, a 9.3 pontban leírtak szerint. A Szolgáltatási díj időarányos megosztására, illetve az időarányos díj visszatérítésére - tekintettel a Szolgáltatás átalánydíjas jellegére - a szerződés felmondása esetén sincs lehetőség.

 

9.3.    Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását követően a Szolgáltatás díjáról díjbekérő számlát bocsát ki, majd a Megrendelő e-mail címére elküldi azt. Megrendelő vállalja, hogy az általa megrendelt szolgáltatás díját a Szolgáltató által kibocsátott díjbekérő számlán megjelölt határidőig maradéktalanul kiegyenlíti. A fizetés módja: a Szolgáltató 10400690-00007225-00000002 számú bankszámlájára történő banki átutalás.

 

9.4.    Szolgáltató a díj fizetésének megtörténtét követően, az összeg fenti bankszámlán történő jóváírásának napján, elektronikus úton küld számlát Megrendelő részére.

 

9.5.    Elektronikus számla befogadása: Megrendelő kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Amennyiben jelen szerződés elfogadását követően ebben a tekintetben változás következik be, és ezt a tényt Megrendelő jelzi Szolgáltató felé, Szolgáltató vállalja a papír alapú számla kiállítását.

10.      Díjtartozás

10.1. A díjfizetési kötelezettség 15 napon túli elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelő által igénybe vehető szolgáltatást a díj beérkezéséig korlátozni, vagy felfüggeszteni. A korlátozás, vagy  felfüggesztés időszakára Szolgáltatót a szolgáltatási díj teljes mértékben megilleti.

11.      Jótállás

11.1. Szolgáltató legjobb tudása és eszközei felhasználásával, az ÁSZF-ben foglaltak szerint látja el a feladatát, helytáll az általa vállalt szolgáltatások hibátlan teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő szavatossági igényét érvényesítheti, amelyet a Szolgáltató úgy teljesít, hogy a Megrendelő által közölt hibát annak egyetértésével kijavítja.

 

11.2. Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatásban bekövetkező hiba a tőle elvárható gondosság ellenére, rajta kívül álló ok miatt következik be, úgy nem vállal felelősséget a hiba miatt a Megrendelőnél keletkezett kár vagy elmaradt haszon megtérítéséért.

 

11.3. Szolgáltató nem köteles a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok, információk tartalmát ellenőrizni. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által átadott, a weblapon megjelentetett információk valódiságáért, és a benne elhelyezett tartalomért, melyekért a Megrendelő vállalja a teljes felelősséget.

 

11.4. A Megrendelő kötelessége biztosítani, hogy a Szolgáltató részére átadott, megjelentetésre szánt anyag megfeleljen a magyarországi jogszabályi előírásoknak, valamint az ne sértse harmadik fél jogait, különös tekintettel a szerzői- és a versenyjogokra. Az átadott képi és szöveges anyag tartalmáért, a hatósági előírások vonatkozó rendelkezéseinek betartásáért a Megrendelő viseli a felelősséget.

 

11.5. Megrendelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben a szerződéses viszony fennállása alatt bármely elérhetősége megváltozna, arról Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíti.

12.      Felelősségkorlátozás

12.1. Szolgáltató legjobb tudása és eszközei felhasználásával a szerződésben foglaltak szerint látja el a feladatát, helytáll az általa vállalt szolgáltatások hibátlan teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő szavatossági igényét érvényesítheti, amelyet a Szolgáltató úgy teljesít, hogy a Megrendelő által közölt hibát annak egyetértésével kijavítja.

 

12.2. Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatásban bekövetkező hiba a tőle elvárható gondosság ellenére, rajta kívül álló ok miatt következik be, úgy nem vállal felelősséget a hiba miatt a Megrendelőnél keletkezett kár vagy elmaradt haszon megtérítéséért.

 

12.3. Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy az átadott képi és szöveges információkat az adott technikai alapfeltételekre figyelemmel a Megrendelő részéről átadott információkkal megegyezően jeleníti meg. Fenntartja azonban a jogot, hogy a megjelenítendő szövegeket és képeket stilisztikai, versenyjogi, erkölcsi és esztétikai vonatkozásban felülbírálja és azokon a szükséges módosításokat elvégezze, melyhez Megrendelő kifejezett hozzájárulását adja.

 

12.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Megrendelőt amiatt érik, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy ennek következtében ettől az időponttól kezdve nem tud eleget tenni a szerződésben foglalt kötelezettségeinek. Ebben az esetben a szerződés automatikusan megszűnik a Szolgáltató erről szóló értesítésében megjelölt időpontban.

 

12.5. A Megrendelő kötelessége biztosítani, hogy a Szolgáltató részére átadott, megjelentetésre szánt anyag megfeleljen a magyarországi jogszabályi előírásoknak, valamint az ne sértse harmadik fél jogait, különös tekintettel a szerzői- és a verseny jogokra. Az átadott képi és szöveges anyag tartalmáért, a hatósági előírások és az 1997. évi LVIII. törvény idevonatkozó rendelkezéseinek betartásáért a Megrendelő viseli a felelősséget.

 

12.6. Szolgáltató nem köteles a rendelkezésére bocsátott anyag tartalmát ellenőrizni és nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információk valódiságáért, és a benne elhelyezett tartalomért, ezekért a Megrendelő vállalja a teljes felelősséget.

 

12.7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő regisztrált fiókjának a Megrendelő tudtával, vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredően, a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott kárért. Az így okozott károkért kizárólag a Megrendelő felel. A Fiókban található információk illetéktelen letöltéséből vagy a Weboldal elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Szolgáltató kizárja.

 

12.8. A Megrendelő és a Felhasználók között létrejövő jogviszonynak a Szolgáltató nem részese, közöttük kizárólag közvetítőként lép fel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa a Weboldalon keresztül közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatban semmilyen összefüggésben nem tartozik felelősséggel. Ezen jogviszonnyal kapcsolatosan a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt, különösen a Megrendelő által a Felhasználók részére nyújtott szolgáltatás minősége, illetve a Felhasználók által a Megrendelőnek okozott bárminemű kár, vagy jogsértés tekintetében. Az ezzel kapcsolatos felelősségi kérdéseket a Megrendelőnek a Felhasználókkal közvetlenül célszerű rendeznie.

 

12.9. A Szolgáltató az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében minden kártérítési felelősséget kizár.

 

12.10.       A Weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt.

13.      Titoktartás

13.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott bármely bizalmas adat, információ - függetlenül annak formájától - üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személy tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

 

13.2. A fenti titoktartási kötelezettség a Szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

 

13.3. A Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Megrendelőt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

 

13.4. A Weboldalon elhelyezett grafikai, szöveges anyagok, arculati és tartalmi elemek, a Weboldal forráskódja, tartalma és szerkezete a Szolgáltató tulajdonát képezik, azok felhasználása, másolása, terjesztése - akár részben, vagy egészben - kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásos beleegyezésével lehetséges.

14.      Adatbiztonság, adatvédelem

14.1. A Szolgáltató és a Megrendelő is gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag a szolgáltatás megfelelő működése céljával összefüggésben lehessen hozzáférni.

 

14.2. A Szolgáltató közvetlenül nem üzemeltet adatokat tároló eszközt, és nem végez adatmentést a Megrendelő által rögzített adatokból. A szolgáltatáshoz tárhelyet biztosító tárhely-szolgáltató azonban a biztonságos adatmentéshez megfelelő technikai feltételekkel rendelkezik, általa a rendszerben tárolt összes adat időszakosan mentésre kerül. Ezért az adatmentésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

14.3. A Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója elérhető és letölthető az alábbi linken: https://www.idopontfoglalas.com/adatkezeles.pdf

15.      Rendelkezésre állás

15.1. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa az ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatást 99%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 360 perc üzemszünet beiktatására, a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére.

16.      Vis maior

16.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

17.      Az ÁSZF egyoldalú módosítása

17.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan is módosítani. A módosításra abban az esetben jogosult, ha erről a megrendelőket a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 nappal, írásban (a megrendelők által megadott kapcsolattartási e-mail címen) értesítette.

 

Az egyoldalú módosításról szóló értesítés a következőket tartalmazza:

 

·         pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire,

·         a módosítások lényegének rövid leírását,

·         a módosítások hatálybalépésének időpontját,

·         a közzétett ÁSZF elérhetőségét.

 

17.2. Nem minősül az ÁSZF módosításának a Szolgáltató adataiban beállt változás korrigálása, vagy az esetleges nyelvhelyességi hibák javítása, illetve azon módosítások, melyek új szolgáltatások bevezetése miatt válnak szükségessé, és amely módosítások a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételeket egyébként nem érintik.

 

17.3. A módosított rendelkezések - felmondás hiányában - a hatályba lépést követően, a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Megrendelővel szemben.

18.      A Szerződés megszűnése, felmondása

18.1. A Felek között a szerződés a 4.1. pontban leírtak szerint, a megrendelt szolgáltatáscsomagban rögzített időszaknak megfelelően határozott időre jön létre.

 

18.2. A határozott időre szóló szerződés a határozott idő elteltével, mindenféle jognyilatkozat nélkül megszűnik, vagy igény szerint meghosszabbítható.

 

18.3. A határozott időre kötött szerződés megszűnik: 

 

·         a szerződés meghosszabbításának, illetve újabb megrendelés hiányában a megrendelt csomagban meghatározott időszak leteltével

·         Megrendelő általi rendes felmondással a 18.4 pontban leírtak szerint

·         bármelyik Fél rendkívüli felmondásával, azonnali hatállyal,

·         bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével vagy halálával,

·         a Felek közös megegyezésével.

Rendes felmondás:

18.4. Megrendelő a határozott időre létrejött szerződést bármikor, azonnali hatállyal, indoklás nélkül jogosult felmondani. Ebben az esetben a felmondás napjától az általa megrendelt szolgáltatáscsomaghoz tartozó lejárati idő végéig hátralévő időszakra vonatkozóan, a Szolgáltatónak nem áll fenn díj visszatérítési kötelezettsége.

Rendkívüli felmondás:

18.5. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik Fél ellen felszámolási eljárás, csődeljárás vagy egyéb a Megrendelő fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indul. Bármelyik Fél köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni, ha végelszámolását határozza el, vagy ha arról értesül, hogy harmadik személy csődeljárás vagy felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte ellene.

 

18.6.  Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani, ha a Megrendelő az esedékes díjfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik, és díjfizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti.

 

18.7. Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Szolgáltató a 17. pont szerint egyoldalúan módosította az ÁSZF-et, és a módosítást Megrendelő nem fogadja el.

 

18.8. A felmondás közlése: A Felek a felmondásról írásban (levélben vagy e-mail-ben) kötelesek értesíteni egymást. Az e-mail-es értesítés csak abban az esetben érvényes, ha az e-mail a Megrendelő Szolgáltatónál nyilvántartott e-mail címéről, illetve Szolgáltató általi felmondás esetén a Szolgáltató e-mail címéről kerül elküldésre, továbbá a másik Fél visszajelzi a felmondás megérkezését. A postai úton közölt felmondást tértivevénnyel feladott levélben kell megtenni, melyet kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az "nem kereste" vagy "átvételt megtagadta" jelzéssel érkezik vissza.

19.      Panaszkezelés

19.1. Megrendelő a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait telefonon, e-mailben, vagy postai úton az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

·         Telefon: 06 46/432-134

·         E-mail: info@idopontfoglalas.com

·         Cím: 3524 Miskolc, Adler Károly u. 20.

 

19.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja, az írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Amennyiben a felek közötti egyeztetés nem járt sikerrel, Megrendelő a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat, vagy a 20./ pontban leírtak szerint kezdeményezhet bírósági eljárást.

 

Elérhetőségek:

 

·         Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

·         Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

·         Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

·         Fax száma: (46) 501-099

·         E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

20.      Vitás kérdések rendezése, jogérvényesítés

20.1. Szerződő Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

 

20.2. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Ha a Felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 60 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a Felek Szolgáltató székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, amely az alábbi.

 

Elérhetőségek:

 

·         Miskolci Törvényszék

·         3525 Miskolc

·         Dózsa György út 4.

·         +36-46/353-411 +36-46/815-200

 

Jelen ÁSZF 2022. február 12-től hatályos

 

Az ÁSZF az alábbi linken tölthető le:

https://www.idopontfoglalas.com/aszf.pdf