Adatkezelési Tájékoztató

a rendszert használó időpontfoglalók részére

Időpontfoglalás.com
(
https://idopontfoglalas.com)

Jelen tájékoztató 2021.02.28. napjától hatályos

 

A WebGuru Bt. (továbbiakban Adatfeldolgozó) ezúton tájékoztatja az Időpontfoglalás.com on-line időpontfoglalási szolgáltatást igénybe vevő felhasználóit, hogy a szolgáltatással összefüggésben a megadott adatok kezeléséért adatkezelőként minden esetben az Időpontfoglalás.com rendszerrel előfizetéses szerződéses jogviszonyban álló szolgáltató partnerek (továbbiakban: Partnerek) felelnek teljes körűen, míg a WebGuru Bt. a szerződéses partnerek szerződéses adatfeldolgozójának minősül.

A jelen dokumentum a fenti webcímen található weboldal működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

A tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja az Időpontfoglalás.com weboldal és az azon elérhető online időpontfoglalási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelési elvek és gyakorlatok ismertetése, valamint az adatkezeléssel érintett személyek (Érintett) tájékoztatása. A tájékoztató létrehozásakor elsődleges törekvéseink közé tartozott, hogy áttekinthető formátumban, közérthető nyelvezettel, és a lehető legteljeskörűbben ismertethessük Önnel adatkezelési tevékenységünket, valamint azt, hogy Ön miként rendelkezhet az Önnel kapcsolatosan kezelt adatokról. A portál üzemeltetőiként kiemelt figyelmet fordítunk felhasználóink adatainak védelmére, azokat csak meghatározott, tisztességes célokkal, kizárólag a célok teljesíthetőségéhez szükséges, minimális mértékben és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon kezeljük.

A weboldalunk és szolgáltatásaink használata során megvalósuló bármilyen adatkezelés alapvető célja - a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel mellett - minden esetben az Ön felhasználói élményének, illetve az Ön részére nyújtott szolgáltatás kényelmének, egyszerűségének és biztonságának növelése.

Adatfeldolgozó adatai:

 • WebGuru Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
 • Székhely: 3524 Miskolc, Adler Károly u. 20.
 • Levelezési cím: 3524 Miskolc, Adler Károly u. 20.
 • Adószám: 20937298-2-05
 • Cégjegyzékszám: 05-06-011535
 • Telefonszám: +36 46/432-134
 • Email cím: info@webguru.hu
 • Adatkezelés helye: idopontfoglalas.com

Adatvédelmi tisztviselő:

 • Név: Szekrényi Gábor
 • Levelezési cím: 3524 Miskolc, Adler Károly u. 20.
 • E-mail cím: info@idopontfoglalas.com
 • Telefonszám: +36 46/432-134

Szolgáltatásunk biztosításához további, alább felsorolt adatfeldolgozókat veszünk igénybe.

Tárhelyszolgáltató:

 • BlazeArts Kft.
 • Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
 • Cégjegyzékszám: 03-09-109150
 • Telefon: +36 1 610 5508
 • Honlap: www.forpsi.hu
 • E-mail: info@forpsi.hu

Hirdetéskezelő, Google Analytics és Google remarketing:

 • Google Information Technology Services Limited Liability Company
 • 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Fogalommeghatározások


Érintett:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat:

Az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás:

Az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás:

Az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás:

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatállomány:

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Honlap:

Az idopontfoglalas.com domain és azok aldomainjei alatt elérhető weboldalak egyes oldalai, oldalelemei, illetve ezek összessége.

A honlapon végzett adatkezelések

Időpontfoglalás:

A Partnerek által hirdetett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, a Partner szolgáltatását igénybe vevő Ügyfél az időpontfoglaláshoz egy űrlap kitöltése során a következő adatokat adja meg: teljes név, e-mail cím, telefonszám, és cím (irányítószám, település utca név, házszám).

Az adatok megadását követően az Ügyfélnek az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat el kell fogadnia, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy az időpontfoglalás végrehajtásának céljából önkéntes hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez. Ezt a weboldal foglalási felületén, az adatok megadása alatt található két, egymástól független jelölőnégyzet bejelölésével tudja elvégezni, ennek hiányában adatai nem kerülnek rögzítésre, illetve az általa végzett időpontfoglalás sem jöhet létre.

A fenti adatok megadásán kívül az időpontfoglalás végrehajtásához további teendőkre, adatok megadására, regisztrációra, vagy felhasználói fiók létrehozására nincs szükség az Ügyfél részéről.

Adatkezelés célja:

Az időpontfoglalással kapcsolatban történő eseményekről, a foglalás visszaigazolásáról, az időpont módosításokról, vagy a foglalás esetleges törléséről, minden esetben szükséges Önt tájékoztatnni, ehhez az Ön által megadott e-mail címre küldünk értesítéseket.

Az időpontfoglalással kapcsolatban kezelt adatok köre:

 • az Érintett neve
 • az Érintett e-mail címe
 • az Érintett telefonszáma
 • az Érintett címe (irányítószám, település neve, utca, házszám)

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett önkéntes hozzájárulása, amit az időpontfoglalás megtételekor ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Az adatkezelés időtartama:

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adatok Érintett általi törléséig. Az adatok törlésére az Érintettnek bármikor lehetősége van az időpontfoglalás létrejöttéről küldött értesítő e-mail üzenet alján található linkre kattintva, melyet követően a weboldalon megjelenik egy adattörlési opció az "Az összes személyes adatom törlése a rendszerből" felirattal, és egy "Törlés" gombbal. A gombra kattintva az Érintett személyes adatai automatikusan, véglegesen és visszavonhatatlanul törlésre kerülnek.

A honlapon végzett további adatkezelések

A Honlap használata, lehívása:

A Honlap használata során információk (melyek lehetnek akár személyes adatok is pl. IP-cím) cserélődnek az Ön berendezése (pl. asztali számítógép, laptop, telefon és egyéb technikai eszközök, együttesen: berendezések) illetve a Honlapot kiszolgáló szerver között. Az így kapott információkat leginkább a Honlap stabil működésének biztosítására, felhasználóbarát optimalizálására, vagy az Ön berendezésének böngészőjében reklám megjelenítésére használjuk.

A Honlap lehívásával, naplófájl formájában kezelt adatok köre:

 • a lehívás dátuma és időpontja
 • a lekérdezett/lehívott adatállomány neve és URL-je
 • az a honlap/applikáció, amelyről a honlapunkra érkezett (referrer URL)
 • a felhasználó internetkapcsolattal rendelkező eszközének/berendezésének IP-címe
 • az alkalmazott böngésző és adott esetben az Ön internetkapcsolattal rendelkező számítógépének operációs rendszere és internetszolgáltatójának neve

A Honlap használattal kezelt személyes adatok adatkezelési célja:

 • a rendszerbiztonság és - stabilitás biztosítása
 • a Honlap kényelmes használatának biztosítása
 • zökkenőmentes kapcsolatkiépítés biztosítása az Érintettel

A Honlap használatával kezelt adatok adatkezelési jogalapja:

Az IP-cím kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz jogos érdekünk.

A Honlap használatával kezelt adatok adatkezelési címzettjei:

A fentebb részletezett adatok tekintetében harmadik fél felé történő továbbítás nem történik.

A Honlap használattal megvalósuló adatkezelés tárolási ideje:

Az adatok (pl.: IP-cím) 30 napos időtartamra kerülnek tárolásra, majd azt követően automatikusan törlődnek.

Sütik (cookie-k)

Mik azok a cookie-k és hogyan kezeljük őket?

A cookie-k (sütik, továbbiakban: sütik) olyan kis méretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal meglátogatásával kerülnek a Felhasználó számítógépére (vagy más internet képes eszközére, pl. okostelefonon vagy táblagép) úgy, hogy azokat a Felhasználó internetes böngészője menti le és tárolja el. Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan a süti jött, a süti „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad az eszközön) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi karaktersor. A sütiken keresztül kapott információkból nem tudjuk Önt személy szerint azonosítani.

Miért használunk sütiket?

A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban.

 • Sütiket használunk oldalaink fejlesztésére,
 • Felhasználói élmény növelésére,
 • Oldalaink kezelésének megkönnyítése érdekében,
 • Információszerzésre felhasználói szokásokról

A Honlap az alábbi típusú sütiket használhatja

Munkamenet (session) sütik: ezek olyan ideiglenes sütik, melyek addig maradnak a böngésző cookie fájljában, amíg a Felhasználó a Honlapot el nem hagyja. A honlap bizonyos alkalmazásainak, ill. funkcióinak működéséhez ezen sütik elengedhetetlenek.

Állandó (persistent) sütik: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében az Honlap állandó (persistent) sütiket is használ. Ezen fajta süti sokkal hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét a Felhasználó hogyan állította be. Az állandó sütik minden olyan esetben információkat adnak át a webszerver számára, amikor a Felhasználó a honlapra látogat. Az állandó sütiket nyomkövető sütiknek is hívják.

"CSRF/XSRF-TOKEN" sütik: az oldalon levő különböző űrlapok esetén használjuk és az ún. "Cross-Site Request Forgery" elleni védekezéshez szükséges. Ezen sütik használatának célja az, hogy más ne tudjon a felhasználó nevében űrlapot beküldeni. A süti a webhely elhagyását követő 2 órán belül törlődik az Ön gépéről.

A sütik jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Sütik engedélyezése és letiltása

Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. A Felhasználó a sütik használatát az internetes böngészõ beállításának megváltoztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Errõl a Felhasználó további információt a böngészõ használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website-ot (https://www.aboutcookies.org/), ahol tájékoztatást találhat az internetes böngészõ beállításainak módosításához. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetõek abban az esetben, ha a sütik használatát letiltja.

Google Analytics

Honlapunk igény szerinti kialakításának és folyamatos optimalizálásának céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében igénybe vesszük a Google Inc. ("Google") Google Analytics webelemző szolgáltatását. Jogos érdekünk a jelen fejezetben bemutatott célokból következik. Ebben az esetben úgy nevezett álnevesített felhasználói profilokat hozunk létre és sütiket alkalmazunk. A süti az alábbi információkat állítja elő a Honlap Ön által történő használatával kapcsolatban:

 • böngésző típusa, verziószáma
 • alkalmazott operációs rendszer
 • referrer URL (az elérzeleg meglátogatott honlap, ahonnan a Honlapra jutott)
 • a kapcsolódó berendezés IP-címe
 • szerverelérés időpontja.

Az információk honlapjaink használatának kiértékelésére, honlap-tevékenységekről szóló jelentések összeállítására, honlap használattal és internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatások és ezen internetoldalak igény szerinti kialakítása céljával történő nyújtására kerülnek felhasználásra. Az IP-címek anonimizálásra kerülnek, így azok személyekhez kapcsolása nem lehetséges (IP-maszkolás).

A sütik elhelyezését böngésző szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben a honlapunk nem minden funkcióját tudja feltétlenül teljes körűen használni. A fentieken túlmenően a böngésző bővítmény letöltésével és installálásával is megakadályozhatja a sütik által az Ön honlap használatára vonatkozóan előállított információk (beleértve az Ön IP-címének) rögzítését és Google általi feldolgozását.

További adatvédelmi információkat a Google Analytics szolgáltatással összefüggésben a Google Analytics weboldalán talál.

Címzettek / címzettek csoportjai

A sütiben tárolt információk - anonimizálva - a Google USA-beli szerverére kerülnek és ott tárolódnak.

Tárolási időtartam / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai

Az IP-cím anonimizálását (IP-maszkolás) követően azok többé nem hozható kapcsolatba az Ön személyével. A statisztikai célból feldolgozott adatok a Google Analytics rendszerében 14 hónap után törlésre kerülnek.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Érintettek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása,őrzése során. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az Adatkezelő különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés helye:

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a Cseh Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző Adatfeldolgozónál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja. Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

 

Az Ön - mint Érintett személy - jogai

Áttekintés

A részünkre adott hozzájárulások visszavonásának jogán kívül Önt a megfelelő törvényi feltételek fennállása esetén az alábbi további jogok illetik meg:

 • az általunk tárolt személyes adataival kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog a GDPR 15. cikke alapján
 • a pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján
 • az általunk tárolt adatok törléséhez való a GDPR 17. cikke alapján
 • az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján
 • az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke alapján
 • a tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján.

Tájékoztatáshoz való jog:

Ön a GDPR 15. cikk (1) bekezdés alapján kérésre jogosult a személyével kapcsolatban általunk tárolt személyes adatokról térítésmentesen tájékoztatást kapni. Ez elsősorban az alábbiakat jelenti:

 • a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek, illetve címzettek csoportjai, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog és az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
 • felügyeleti hatóságnál való panaszbenyújtás joga
 • az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték
 • automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése szerint, valamint legalább ezekben az esetekben megbízható információk az alkalmazott logikáról és az ilyen adatkezelés érintett személyre vonatkozó jelentőségéről és célzott hatásáról.

Ha személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Helyesbítéshez való jog:

A GDPR 16. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését kérje tőlünk. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését kérje tőlünk, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és a GDPR 21. cikk (1) bekezdés érvénye esetén nem állnak fenn az Ön érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos indokok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatait, és azokat törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megfelelő lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassuk az Ön szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésére irányuló kéréséről (elfeledtetéshez való jog).

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri
 • az Adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt célja miatt nincs többé szüksége a személyes adatokra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e az Adatkezelő jogos indokai az érintett jogos indokaival szemben. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

 • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog:

A GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. A fenti általános tiltakozási jog érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelési cél esetére. Az üzletszerzési célból történő adatkezeléssel kapcsolatos speciális tiltakozási joggal ellentétben a GDPR értelmében csak abban az esetben vagyunk kötelesek az ilyen általános tiltakozást elfogadni, ha Ön az adatkezeléssel szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg, ilyen lehet például a potenciális élet- vagy egészségügyi veszély. Ezen túlmenően fennáll annak lehetősége, hogy Ön az Adatkezelőhöz, vagy az illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon.

Hová fordulhat adatkezeléssel kapcsolatban?

Az adatkezelést, illetve adatvédelmet érintő bármilyen kérdés, vagy észrevétel esetén készséggel állunk rendelkezésére, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén!

Kérjük Önt, hogy hogy amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen panasza merülne fel, mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna, egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében keresse meg társaságunkat az info@webguru.hu e-mail címen, vagy társaságunk székhelyére címzett ajánlott tértivevényes postai küldeményben.

Bírósági jogérvényesítés:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per - az Érintett választása szerint - az Érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Panasztételi jog:

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken tölthető le:

https://www.idopontfoglalas.com/adatkezeles.pdf